ARCHITEKTURA
TERENY ZIELONE

Tereny zielone mają stanowić nierozerwalną więź człowieka z naturą. Pełnią rolę osłony przed cywilizacją, hałasem i szarością.
Stanowią ostoję i miejsce odpoczynku dla każdego. Kolory dopełniają całości.

Projekt ogrodu w Środzie Wlkp.

Projekt terenu wjazdu - SUMIN

Projekt rewitalizacji miejsca do kąpieli

Projekt ogrodu w Miłkowie

Projekt rewitalizacji Placu

Projekt