Tereny zielone

Natura Wypoczynek Przestrzeń

Tereny zielone mają stanowić nierozerwalną więź człowieka z naturą. Pełnią rolę osłony przed cywilizacją, hałasem i szarością. Stanowią ostoję i miejsce odpoczynku dla każdego. Kolory dopełniają całości.